Headerbild

Stadgar

Här är en länk till de stadgar som gäller för Tiger MK. Dessa fastställdes år 1995 och är våra senast nu gällande Stadgar.

Stadgar_TigerMK.pdf