Headerbild

Medlemsavgift

Medlemsavgiften

Vi skickar vi inte ut avier på medlemsavgiften utan vi ber dig att så fort som möjligt betala. Dock senast mars 2024.

Medlemsavgifter för 2024:

  • Aktiv medlem, 18 år och uppåt 600 kr/år

  • Ungdom 12-17 år 200 kr/år

  • Barn under 12 år och hedersmedlemmar betalar ingen avgift.

  • Passiv medlem/stödmedlem 400 kr/år

 

Postgiro:  70 53 26 – 7   alt swish 1236259048

Märk inbetalning med namnet på den medlem som avgiften avser.

 

För att träna på Tiger MKs område i Gladö kvarn, krävs dessutom Svemo-licens. Minst klubblicens krävs.  

Svemo-licens ordnare du med här:  www.ta.svemo.se